Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

5423 4d7a 500
Gustave Courbet, Śpiące. Obraz z 1866 roku.
Reposted bymalech malech

February 19 2015

5441 f409 500
Paweł Fiedotow, Wybredna narzeczona. Obraz z 1842 roku.

February 16 2015

1222 a5e2 500
Caravaggio, Judyta odcinająca głowę Holofernesowi. Obraz z 1599 roku.

February 13 2015

2819 2015 500
Wassily Kandinsky, Krowa. Obraz z 1910 roku.

February 11 2015

3286 efc8
Konstantin Vasilyev, Anthony the Great. Obraz z 1962 roku.
Reposted bylittlebadgirlcolorfulvillain

February 03 2015

9272 cd79 500
Umberto Boccioni, Modern idol. Obraz z 1911 roku.

February 02 2015

5274 b64a 500
Georges Seurat, Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte. Obraz z 1886 roku.

January 31 2015

7388 3da9 500
Claude Monet, Japoński mostek w Giverny. Obraz z 1890 roku.

January 15 2015

7020 2ddd 500
Rembrandt, Lekcja anatomii doktora Tulpa. Obraz z 1632 roku.
Reposted bypiegatek piegatek

January 13 2015

0038 07bb 500
Eugène Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady. Obraz z 1830 roku.
Reposted byJanuszex Januszex

January 04 2015

4450 79a2 500
Alfons Mucha, Taniec. Obraz z 1898 roku.
Reposted bymalechgruetzehoernchenkotzeTokyoMEWSAnna-Hexebioifionaandcakemauakdolphugly1oelkaszaxmannabrejdakgingerstormalexandersmith8805

January 03 2015

Czym jest sztuka? Najbardziej rozpowszechniony jest pogląd, że sztuka to piękno widziane przez artystę. Ten pogląd wsparty jest drugim, także szeroko rozpowszechnionym, że piękne jest to, co kto lubi, co się komu podoba. Oba te poglądy wyrastają z podstaw sięgających starożytnej idealistycznej estetyki greckiej. Jej wyrazicielem był Platon, który utworzył świat idei bytujących niezależnie od nas.
— Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa-Kraków 1982, s. 6.

January 02 2015

1845 7df4 500
Edvard Munch, Madonna. Obraz z lat 1894-1895.

December 29 2014

9756 c764 500
Zdzisław Beksiński, Bez tytułu.
Reposted bymorrina morrina

December 27 2014

8513 7c6a
Włodzimierz Tetmajer, Żniwa. Obraz z 1902 roku.

December 26 2014

3364 8b21 500
Stanisław Wyspiański, Dziewczynka z wazonem z kwiatami.Obraz z 1902 roku.

December 24 2014

7082 ad6a
Tadeusz Popiel, Pierwsza gwiazdka. Obraz z 1913 roku.
Reposted bynieprzytomnyzaganskySic616Nefretari2103

December 23 2014

Potoczny pogląd na surrealizm widzi w nim przede wszystkim wybryk wyobraźni artysty, który chciałby wszelkimi możliwymi środkami szokować odbiorcę - wyobraźni pozbawionej hamulców, usiłującej zaskakiwać pomysłowością, dziwacznością, absurdalnością swoich pomysłów. Pogląd ten jest niesłuszny. Surrealiści niczego nie wymyślają, nie koncypują. Ich dzieła, ich obrazy nie tyle są wynajdywane, co znajdowane - wydobywane z jakimś ostatecznym uporem i konsekwencją z samego dna ludzkiej psychiki. Dlatego później narzucają się nam z tak nieodpartą, że aż natrętną koniecznością.
— Mieczysław Porębski, Surrealizm (w:) Bożena Kowalska (red.), Dzieje sztuki powszechnej, WSiP, Warszawa 1986, s. 388.
5047 b4e7
Salvador Dali, Młoda dziewczyna zgwałcona przez własną cnotę. Obraz z 1954 roku.

December 21 2014

2514 e534 500
Banksy, Well Hung Lover. Street art w Bristolu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl